Meme Kanseri Tedavisinde Onkoestetik Cerrahinin Avantajları

Meme Kanseri Tedavisinde Onkoestetik Cerrahinin Avantajları

Eskiden meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamı alınmaktaydı. Bu da hastanın beden bütünlüğünü bozmakta ve psikolojik yapısını olumsuz etkilemekteydi. Onkoplastik cerrahi sayesinde hastanın bedensel bütünlüğü korunurken kanser tedavi edilmekte ve kozmetik görünümü korunmakta, hatta daha bile iyi hale getirilmektedir. Böylece hem memedeki kanser tedavi edilmekte hem de hastanın yaşam kalitesi artmaktadır.

Onkplastik meme kanseri cerrahisi, memede büyük bir tümör olmasına ve bu tümörün geniş bir doku ile çıkartılmasına rağmen ameliyat sonunda memenin kozmetik açıdan düzgün bir görünüme kavuşmasıdır.

Yöntem onkolojik ve plastik cerrahi yöntemlerinin birleştirilmesi ile uygulanmaktadır. Onkoplastik cerrahi yöntemlerinde ya hastanın kendi vücut dokuları kullanılmakta ya da memeye bazı implantlar eklenmektedir.

Onkoplastik meme cerrahisi, meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda, daha ortada kanser yokken bile uygulanabilmekte ve olası bir meme kanseri durumunun önüne geçilmektedir.

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin avantajları nelerdir?

Memedeki tümörün büyük olması nedeniyle geniş bir meme dokusu çıkartılmasına rağmen memenin kozmetik olarak korunmasını sağlar. Hatta meme eski görünümden daha iyi bile olabilir. Bu şekilde klasik mastektomi (memenin tamamının alınması).

Modern meme cerrahisinde amaç, meme kanserini tedavi ederken meme kaybına yol açmamaktır.

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde son yüzyılda yaşanan değişim:

  1. Radikal mastektomi
  2. Modifiye radikal mastektomi
  3. Meme koruyucu cerrahi
  4. Onkoplastik meme cerrahisi

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...

Meme Sağlığı

Meme Rekonstrüksiyonu

Bazı durumlarda, meme cerrahınız memenizin...

Meme Sağlığı

Tedavi

Meme kanseri olan kadınların bir...

Meme Sağlığı

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Ameliyat, erken evre meme kanserlerinde...

Meme Sağlığı

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından...