Meme Biyopsisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Meme Biyopsisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Meme biopsileri görüntüleme yöntemleri ile  tespit edilen şüpheli bölgelerdem mikroskopik inceleme için parça alınmasıdır.

Radyolojik yöntemlerin (ultrasonografi, mamografi veya magnetik rezonans) rehberliğinde, hastaya en az zarar verilecek şekilde, yeterli miktarda doku, radyolog tarafından uygun biçimde seçilmiş iğnelerle alınır.

Histopatolojik tanı gerektiren bir durumda radyoloğun görevi ; Hasta için en az zararlı patolog için en fazla bilgi veren biyopsi yolunu seçip uygulamaktır.

Meme hastalıklarında biyopsi uygulamaları sıklıkla aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır;

  • Memede Ultrasonografi, Mamografi veya MR tetkikleri ile saptanan bir kanser varlığında tanıyı netleştirme ve hücre alt tipini belirlemede,
  • Yine diğer görüntüleme yöntemleri ile saptanmış olan ancak meme kanseri olup olmadığı net olarak anlaşılamayan durumlarda,
  • Memede daha önce saptanan ve takip edilen kitlenin büyümesi, şekil değiştirmesi veya kitlenin iç yapısında değişiklik izlenmesi durumunda,
  • Daha önce kist olduğu düşünülen bir patolojinin daha sonradan karakter değiştirmesi durumunda,

Kitle dışardan el ile anlaşılabilse bile daha güvenli olması içim biyopsinin mutlaka ultrasonografi eşliğinde yapılması önerilmektedir.

Meme biyopsisi kadınlarda tedirginlik yaratan bir durumdur, ancak işlem öncesi işlemi yapacak Radyoloji Uzmanından bilgi alınması gerginliği azaltacaktır.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...

Meme Sağlığı

Meme Rekonstrüksiyonu

Bazı durumlarda, meme cerrahınız memenizin...

Meme Sağlığı

Tedavi

Meme kanseri olan kadınların bir...

Meme Sağlığı

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Ameliyat, erken evre meme kanserlerinde...

Meme Sağlığı

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından...