Klinikte Meme Muayenesi

Klinikte Meme Muayenesi

  • 20-39 yaşları arasında 3 yılda bir kez ;
  • 40 yaşından başlayarak yılda bir kez, uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır.
  • Memelerinde bazı muayene bulguları gözlemlenen kişiler, hekimin gerekli gördüğü aralıklarla izlenmelidir.
  • Meme kanserlerinin % 14-20′si klinikte meme muayenesi ile saptanır.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...

Meme Sağlığı

Meme Rekonstrüksiyonu

Bazı durumlarda, meme cerrahınız memenizin...

Meme Sağlığı

Tedavi

Meme kanseri olan kadınların bir...

Meme Sağlığı

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Ameliyat, erken evre meme kanserlerinde...

Meme Sağlığı

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından...