Klinikte Meme Muayenesi

Kategoriler: Meme Kanseri,Meme Muayenesi

  • 20-39 yaşları arasında 3 yılda bir kez ;
  • 40 yaşından başlayarak yılda bir kez, uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır.
  • Memelerinde bazı muayene bulguları gözlemlenen kişiler, hekimin gerekli gördüğü aralıklarla izlenmelidir.
  • Meme kanserlerinin % 14-20′si klinikte meme muayenesi ile saptanır.