Tiroid Kanseri korkutmalı mı?

Tiroid hastalıkları neredeyse toplumda her üç kişiden birinde görülmesine rağmen, tiroid kanserinin tüm kanserler içinde görülme oranı % 1, toplumda görülme oranı % 5 dir. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle tiroid kanserinden korkmayın. Tiroid kanseri tiroid bezindeki hücrelerden köken alan bir kanserdir. Doğru tanı ancak tiroid nodüllerine doğru yaklaşımla…

Tiroid Kanseri

Tiroid bezinin başlıca 4 tip kanseri görülür. 1. PAPİLLER TİP: Bu tipteki kanserler genellikle 20-50 yaş arasında, kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür. 14 yaşından küçük çocuklarda da görülen en sık tiroid kanseri bu tiptedir. Tiroid kanserlerinin % 90 ı bu tiptir. Genellikle uzun yıllar (bazen 30 yıl) hiç büyümeden 1 cm nin…

Paratiroid

TANINMAYAN HASTALIK: HİPERPARATİROİDİ Paratiroid bezi boyunda tiroidin hemen bitişiğinde sağında ve solunda ikişer tane olmak üzere dört adet bulunan ve parathormon adı verilen hormonu üreten bir bezdir. Paratiroid hormonunun görevi kanda kalsiyum değerini sabit tutmak olduğundan bunu gıdalarla alınan kalsiyumun emilmesini sağlayarak ve gerektiğinde kalsiyum deposu olan kemiklerden eksik miktar kadar kalsiyumu söküp kana vermek…

RF Ablasyon (Nodülün yakılması)

Kistik tiroid nodüllerinde bugüne kadar uygulana gelen tedavi kisti önce birkaç kez iğne ile boşaltmak daha sonra kistin nüks etmesi durumunda kistin bulunduğu lobu cerrahi olarak almak idi. Radyofrekans ablasyon (RF) yöntemi ile bu kistler önce boşaltılmakta daha sonra kist içeriği radyo dalgaları tarafından yakılmak sureti ile buharlaştırılmaktadır. Hastaya bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır….

Guatr ve Tiroid Bezi Hastalıkları

Guatr, tiroid bezinin çeşitli sebeplerle büyümesine verilen addır. Tiroid bezi boynun hemen ön kısmında bulunan kelebek şeklinde hormon üreten bir bezdir. Tiroid bezi ürettiği hormonlarla vücuda adeta bir pil gibi enerji sağlar. Tiroid hormonlarının normalden fazla salgılandığı hale hipertiroidi, normalden az salgılandığı hale hipotiroidi denir. Hipertiroidili hastalarda aşırı bir hareketlilik, çarpıntı, kalbin hızlı atması, aşırı…