Meme Kanseri Cerrahisinde Onkoestetik Cerrahi

Onkoestetik meme cerrahisi, meme kanserine yönelik uygulanacak olan cerrahi işlem ile birlikte memede daha iyi bir estetik sonuç yaratacak plastik cerrahi işlemin beraber uygulanmasıdır. Onkoestetik cerrahi uygulamaları sonucunda hastaların tedavi sonrasında daha iyi bir psikolojik durumda olduğu ve takiplerinin ciddi bir zorluğa neden olmaksızın yapılabildiği ve onkolojik güvenliğinin iyi olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Memede…

Onko-Estetik Meme Cerrahisi Rehberi

Onkoplastik meme cerrahisi tanımı meme kanseri nedeniyle yapılacak cerrahi bir girişim ile birlikte memede daha iyi bir estetik sonuç yaratacak kozmetik girişimin beraber planlanması demektir ve şu alt grupları kapsar: Meme koruyucu cerrahide rekonstrüktif girişimler Klasik meme koruyucu cerrahi ile Makromastide (büyük memede) küçültme ile birlikte Göğüs duvarı defektlerinin onarımı Risk azaltıcı cerrahi (profilaktik-koruyucu mastektomi…