Ameliyatsız Fibroadenom Tedavisi

Ameliyatsız Fibroadenom Tedavisi

Klasik endikasyonfibroadenomların ameliyat ile çıkarılmasıdır. Ancak fibroadenomlar nedeni ile yapılan operasyonlar meme cildinde operasyona bağlı oluşan izler ve anestezi riskleri nedeni ile sıkıntılı olabilmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte fibroadenomların ameliyatsız tedavi edilmelerine olanak sağlayan yöntemler geliştirildi.

İğne eksizyonları:

Kalın bir iğne ile sonografi rehberliğinde memeye girip fibroadenomları bir bütün olarak veya parçalayarak memeden dışarı alan tedaviler (BLES, Vakum Biyopsi Sistemi).

Vakum biyopsi sistemi memede yıllardır yüksek hacimde biyopsi materyali alınması gerektiğinde kullanılan bir yöntemdir. Bu sistemde, kalın bir vakum iğnesi çıkarılacak fibroadenoma girdikten sonra, fibroadenom vakumla iğnenin içine çekilir ve ve dönen bir bıçak sistemi ile kesilir. Sonografi rehberliğinde Vakum Biyopsi Sistemi, fibroadenomların tedavisinde (çok sayıda parça parça dokunun dışarı alınması ile) yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. Vakum biyopsi tekniği ile fibroadenomeksizyonları, fibroadenomların ameliyatsız tedavisinde en sık uygulanan yöntemdir.

Ablasyonlar:

Fibroadenomları cilt üstünden veya meme içinden fibroadenomları tahrip edip, gelişimini bozup, küçülten ablasyon tedavileri (Kriyoablasyon, Lazer Ablasyon, Ses dalgası (echoterapi) ile ablasyon),

Ses dalgaları ile ablasyonda (echoterapi) sonografi ile hedeflenen fibroadenoma yüksek enerjili fokuslanmış tekrarlayan ses dalgaları gönderilerek fibroadenomun hayatiyetini kaybetmesi sağlanır. Bu işlem tamamen cilt üstünden yapılmakta hastaya tek bir iğne bile yapılmamaktadır.

Kriyoablasyon ve lazer ablasyonda, lokal anestezi altında ve sonografi rehberliğinde, fibroadenomun ortasına özel bir iğne (probe) yerleştirilir. Daha sonra, fibroadenom bu iğne aracılığıyla dondurularak (kriyoablasyon) ya da yakılarak (lazer ablasyon) hayatiyetini kaybettirilir. Canlılığını kaybeden fibroadenom zaman içinde küçülür.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...

Meme Sağlığı

Meme Rekonstrüksiyonu

Bazı durumlarda, meme cerrahınız memenizin...

Meme Sağlığı

Tedavi

Meme kanseri olan kadınların bir...

Meme Sağlığı

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Ameliyat, erken evre meme kanserlerinde...

Meme Sağlığı

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından...