Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Kategoriler: Meme Cerrahisi,Meme Kanseri,Tedavi Üzerine Araştırmalar,Tedavi ve Bakım

gama-probGünümüzde kadınların en büyük korkularından biri, meme kanseri. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde ameliyat sırasında koltukaltındaki tüm lenf bezlerinin çıkarılmasına gerek kalmıyor. Sentinel lenf bezi biyopsisiyle, koltukaltındaki “ilk lenf bezi” gama prob teknolojisiyle bulunarak çıkarılabiliyor.

Son yıllarda sıklıkla yapılan taramalar ve toplum bireylerinin giderek bilinçlenmesi ile meme kanserleri, eskisine göre daha erken evrelerde yakalanabiliyor.

Koruyucu cerrahi yaygınlaşıyor

Doç. Dr. Hasan Karanlık, erken evre meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi girişimlerinin  giderek yaygınlaştığını belirtiyor. Evreleme ve yerel tümör kontrolü amacıyla uygulanan ve koltukaltı lenf nodlarının tamamının çıkarılmasına dayanan aksiller lenf nodu diseksiyonu yerine sentinel lenf nodu biyopsisinin (SLNB) cerrahlar tarafından rutin uygulandığının altını çiziyor. Tümörün büyüklüğü veya aksiller lenf nodlarına metastaz varlığına göre tedavinin değişebileceğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Karanlık, “Kabul edilebilir başarı oranlarına ulaşabilmek için cerrah, nükleer tıp uzmanı ve sitopatologdan oluşan ekibin oldukça deneyimli olması ve multidisipliner çalışabilmesi gerekir” diyor.

Tedavide koltukaltına yaklaşım nasıl olmalıdır?

Doç. Dr. Hasan Karanlık, Sentinel lenf bezi biyopsisi ile koltukaltında tümör saptanmayan veya sınırlı miktarda tümör saptanan hastalarda, lenf bezlerinin tamamını çıkarmadıklarını ve böylece hastalarda olası problemlerin önüne geçtiklerini belirtiyor. Meme kanserinin koltukaltına yayılım göstermediği tüm hastalarda bu yöntemin uygulanabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Karanlık, “Daha önce girişim yapılmış memelerde, çok odaklı tümörlerde, ameliyat öncesinde kemoterapi görmüş hastalarda, hamile hastalarda, erkek meme kanserinde de yöntem başarı ile uygulanabilmektedir” diyor.

İşlemin başarı oranı Yüzde 96’nın üzerinde.

Doç. Dr. Hasan Karanlık, Sentinel lenf bezi biyopsisinin nasıl uygulandığını açıklıyor. “Ameliyat günü veya bir gün öncesinde tümörün olduğu memeye radyoaktif madde enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyonla verilen madde lenf kanalları içinde ilerler ve koltukaltındaki bir lenf bezine gider. Bazı hastalarda koltukaltı dışındaki lenf bezlerine de drenaj izlenebilir. Bu durum ameliyat öncesinde alınan ve lenfosintigrafi denilen görüntülerle belirlenir. Daha sonra hasta ameliyata alınır, radyoaktivite birikiminin bulunduğu lenf nodu veya nodları gama prob adı verilen ve radyoaktiviteyi ölçen bir cihaz yardımıyla bulunur ve çıkarılır. İşlemin başarısı, “mavi boya” denilen maddenin kullanımı ile arttırılabilir. Bu işlem tek başına radyoaktif madde, tek başına mavi boya veya her iki yöntemin birlikte uygulanması şeklinde de yapılabilir.

SPOT: Kabul edilebilir başarı oranlarına ulaşabilmek için cerrah, radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı ve patologdan oluşan ekibin multidisipliner çalışması gerekiyor.