Elma meme kanserini önleyebilir mi?

Elma meme kanserini yener mi? Hatta mevcut bir kanserin tedavisine yardım bile edebilir mi? Bu sorunun cevabı 20 yıl önce ‘Hayır’ idi. Aynı soruyu şimdi mutlulukla ‘Neden olmasın!’ diye yanıtlayabiliriz. Nedeni elmada, özellikle de elmanın kabuğunda bulunan mucize bir doğal madde. Bu mucize madde (ya da maddeler) kısa adı ‘MASPİN’ olan ve meme ya da…

Ender görülen meme kanserleri nelerdir?

İnflamatuvar Meme Kanseri Tüm meme kanserlerinin %1.5-3’ünü oluşturur. Meme dokusu yaygın biçimde kızarık ve hassastır, meme cildinde çekintiler görülebilir. Bu görüntüsü nedeniyle meme enfeksiyonu (mastit) ile karıştırılabilir ve antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışılır. Memede kitle ele gelebileceği gibi her hangi bir kitle oluşturmaksızın yaygın olarak da bulunabilir. Klinik gidişi oldukça hızlı ve kötü olan bir…

Meme kanserinde radyoterapi tedavisi

Radyoterapi “Meme kanserini X-ışınları ile tedavi etmeye çalışan ilk kişi” George Chicitot (1908) Radyoterapi (Işın tedavisi) X-ışınları kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir ve aynı cerrahi gibi tümörün lokal kontrolunu sağlamak amacıyla uygulanır.   Kimlere yapılır? Meme koruyucu cerrahi tercih edildiyse mutlaka kalan meme dokusuna radyoterapi yapılmasına gerek vardır. Meme koruyucu cerrahiden sonra radyoterapi yapılmasının tümörün…

Meme kanseri evreleme ne demektir?

Evreleme hastalığın tanı anındaki durumunu belirleme işlemidir. Buna göre uygulanacak tedavilere karar vermek ve hastalığın bundan sonraki süreci hakkında fikir sahibi olmak mümkün olur. Meme kanserinin evrelenmesi amacıyla değişik sınıflama sistemleri geliştirilmiştir ancak bunlar arasında günümüzde en sık kullanılan TNM evreleme sistemi’dir. Burada T harfi tümörün boyutunu, N harfi bölgesel lenf bezlerinin durumunu ve M…

Meme kanseri tekrarlarsa…

Gerek meme koruyucu cerrahi, gerek mastektomi sonrasında meme kanseri hastalığın evresi ile değişen oranlarda tekrarlayabilir. Uygun hastada ve doğru teknikle yapılan bir meme koruyucu cerrahi sonrası kanserin tekrarlama riski çok düşüktür. Bu durumda önerilen tedavi şekli ise memenin hepsinin alınması yani mastektomidir. Tümörün lokal olarak tekrar etmesi sağkalım süresi üzerine olumsuz bir etki yapmaz ancak…

Meme kanseri gelişme riski nasıl belirlenir?

Meme kanseri gelişme riskini belirlemede bazı matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bunlar arasından en fazla 2 tanesi kullanılmaktadır. Gail Modeli: Burada dikkate alınan risk faktörleri yaş, meme kanseri öyküsü olan 1. derece akraba sayısı, canlı ilk doğum yaşı (veya hiç doğum yapmamış olmak), meme biyopsi öyküsü, meme biyopsisinde “atipik hiperplazi” saptanması ve ilk adet yaşıdır. Meme kanseri…

Meme kanseri tanısı nasıl konulur?

Meme muayenesi diğer bütün muayeneler gibi de anamnez (öykü alınması) ile başlar. Anamnez alırken sorulması gerekli olan soruların en önemlileri şunlardır: Şikayetiniz nedir? Şikayetiniz ne zaman başladı? Nasıl fark ettiniz? Daha önce hiç doktor muayenesi veya tetkik yapıldı mı? İlk adet yaşınız nedir? Halen adet görüyor musunuz? Adetleriniz düzenli mi? Şikayetleriniz ile adetler arasında bir…

Meme kanserinde kemoterapi tedavisi

Kemoterapi Tümör hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yok etmek amacıyla yapılan ilaç tedavisine kemoterapi adı verilir. Meme kanserinde kemoterapi tedavisi niçin yapılır? Cerrahi ve radyoterapi meme kanserinin lokal tedavisini sağlarken, kemoterapi ve hormonoterapi sistemik tedaviyi amaçlamaktadır. Kemoterapi birçok hastada cerrahi tedaviyi destekleyen (adjuvan) bir yaklaşımdır ancak bazı durumlarda (örneğin yaygın hastalıkta – meme kanserinin en sık…

Meme kanserinde hormonoterapi tedavisi

Hormonoterapi Meme kanserinin kadınların hormonal dengesi ile yakından ilişkili olduğu düşünülür. Östrojene uzun süre maruz kalmak (erken adet görmeye başlamak ve geç menapoza girmek) ve hiç doğum yapmamak veya ilk doğumun 35 yaşından sonra yapılması meme kanseri gelişiminde risk faktörleridir. Vücuttaki östrojen ve progesteron hormonlarının ana kaynağı yumurtalıklardır. Bu ilişkilerden yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda…

Yüksek riskli hastalarda meme kanserinden korunma tedavileri

Meme kanseri önlenebilen bir hastalık değildir. Ancak ortaya çıkma olasılığı azaltılabilir. Meme kanseri riskini azaltıcı etkisi kanıtlanmış olan üç yaklaşım vardır. Ancak bu risk azaltıcı tedaviler, meme kanseri olma riski son derece yüksek olan sınırlı bir hasta grubuna uygulanır: Profilaktik (koruyucu) mastektomi Profilaktik ooferektomi (koruyucu amaçla yumurtalıkların çıkartılması) İlaç ile korunma (tamoksifen) Profilaktik (koruyucu) mastektomi…

İyi huylu meme hastalıkları nelerdir?

Korkulan bir hastalık olan meme kanseri her zaman dikkat çeken güncel bir konudur. Ancak memenin iyi huylu hastalıklarının görülme sıklığı meme kanserine oranla daha fazladır. Memenin iyi huylu hastalıkları ile meme kanserine ait belirti ve bulguların bir kısmı ortaktır. Bu nedenle ayırıcı tanıda dikkatli olmak gerekir. Meme kistleri Fibroadenom Meme enfeksiyonları Duktal ektazi İntraduktal papillom…

Meme Kanseri risk faktörleri nelerdir?

Meme kanseri açısından risk faktörü olarak kabul edilen bazı özelliklere sahip olmak, bir kadının mutlak meme kanseri olacağı anlamına gelmez. Bu risk faktörlerinden birini veya birden fazlasını taşıyan kadınların pek çoğunda meme kanseri gelişmezken, tersine meme kanserine yakalanan kadınların büyük bölümünde de bu tanımlanmış risk faktörlerinden hiçbiri yoktur. Yaş: Meme kanseri gelişiminde tek başına, en…

Mamografinin riski var mı?

Meme kanseri kadın sağlığı için çok önemli bir konu. Gerek elle yapılan değerlendirmeler, gerek yıllık doktor kontrolleri, gerekse ultrasonografik incelemelerle yaygın kullanılan mamografiler ise son derece önemli tarama araçlarıdır. Özellikle mamografiler erken teşhiste altın standart olarak kabul ediliyor. Bütün mesele mamografi incelemelerinin kime, ne zaman ve ne sıklıkta yapılacağına doğru karar vermekte. Faydalarını abartıp zararlarını…

Meme kanserinde yanlış bilinenler

Yalnızca kadınlar meme kanserine yakalanırlar. Doğrusu: Meme kanseri erkeklerde de görülür ancak oldukça nadirdir. Tüm meme kanserlerinin sadece %1’inden azı erkeklerde görülür. Meme kanseri çoğunlukla genetik kökenlidir. Doğrusu: Meme kanserlerinin %80-85’i ailesel olmayan ve bireysel olarak ortaya çıkan kanserlerdir sadece %10-15’inde genetik bir etken söz konusudur. Yaşlı kadınların meme kanserine yakalanma riski genç kadınlardan daha…

Meme kanserinin ölüm oranı azalıyor mu?

Meme kanseri görülme oranı artmasına rağmen meme kanserinden ölümlerde azalma mevcuttur. Bu azalmada en önemli faktör erken tanı olanaklarındaki ilerlemedir. Özellikle geç anne olan ya da bebeğini emzirmeyi kısa sürede bırakan kadınlarda daha sık görülen meme kanserinin önüne geçebilmenin tek yolu ise düzenli kontrollerden geçiyor. Meme kanseri taramalarında hastanın kendi kendini muayenesi, doktor tarafından muayene…

Kadınlarda meme kanseri farkındalığı

Kadınlar bilinçlendikçe, meme kanserinde erken teşhis ve etkin tedavi imkânları artıyor. Meme kanseri hakkında bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar düzenleniyor. Çünkü hanımlar bilinçlendikçe meme kanserinde erken teşhis ve daha etkin tedavi imkânları da artıyor. Riskler neler? Her kadın farklıdır, her kadının “meme kanseri riski” de farklı olmalıdır ama genetik miras meme kanseri bakımından da çok önemlidir….

Meme kanseri tedavisinde yüz güldüren yöntem – Onkoplastik cerrahi

Meme kanseri bir kadının hayatında sadece hayati bir endişe değil aynı zamanda estetik bir kaygı da yaratmaktadır. Kadın vücudunun cinsel kimliğini bütünleyen önemli bir uzvu kaybetme korkusu, moral faktörünün bu kadar önemli olduğu bir hastalıkta tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Meme ameliyatları sonrası meme kaybı yaşayan bir hasta için bu durum ağır bir psikolojik bir travmaya…

Meme kanserinin sıklığı artıyor mu?

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor. Hormon kullanımının azaltılması, egzersizin artırılması ve obezitenin gerilemesi gibi önlemlerle gelişmiş ülkelerde meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığı, son 20 yılda 2 kattan daha fazla arttı. Gerek dünyada gerekse ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser olan meme…

Radyoterapi (ışın tedavisi) nedir?

Radyoterapi (ışın tedavisi) kanser hücrelerini tahrip etmek veya yok etmek için x-ışınları, gama ışınları, elektron veya protonlar gibi yüksek enerji partikküllerini veya dalgaların akımını kullanarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Işın tedavisi, meme bölgesine ve koltuk altına uygulanarak, cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin öldürülmesini sağlamak amacı ile yapılır. Meme koruyucu cerrahiler sonrası memeye…

Meme kanserinin bilinen sebepleri nelerdir?

Meme kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında ilk sırada gelmektedir. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin %25’ ini meme kanseri oluşturur. Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde yeni tanı alan olgu sayısında bir artış olmuştur. Ortalama olarak her 8 kadının birinde kanser ortaya çıkma riski söz konusudur. Yapılan araştırmalara göre dünyada her 10 dk da bir kadın meme…