Hamilelik ve emzirme döneminde meme kanseri

Meme doğumdan sonra çok sayıda hormonun etkisi altında çok önemli değişikliklere uğrar. Bu hormonlardan iki tanesi östrojen ve progesterondur. Östrojen memenin kanallarının, progesteron ise memenin süt üreten bezlerinin gelişmesini sağlar. Bu hormonlardan özellikle östrojenin meme kanserinin gelişiminde önemli rolü vardır. Çalışmalarda 30 yaş altında gebe kalmanın ve emzirmenin meme kanserine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir. Ancak…

Meme kanserinde hormonal tedavi

Meme kanserinin oluşmasında östrojen ve progesteron hormonlarının rolü bilinmektedir. Hastaların üçte ikisinde kanser hücreleri hormona duyarlıdır (hormon reseptör pozitif). Bu nedenle meme kanserli hastalara hormon tedavisi uygulanması çelişkili görünmektedir. Ancak bu tedavi aslında bir anti-hormon tedavisidir. Bazı hastalarda kanser hücreleri üzerinde östrojen ve progesteron hormonlarının alıcıları (reseptör) vardır. Bu alıcılar kan dolaşımındaki hormonlarla uyarılarak yeniden…

Memede Görülen Her Kitle Kanser Midir?

Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Her dört kadın kanserinden biri meme kanseridir ve hayat boyu her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanma riski vardır. Ancak sevindirici haber şudur ki, erken dönemde yakalanan meme kanseri günümüzde artık tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bu nedenle meme de ele gelen her kitleye azami…

Meme kanseri sonrası yaşam nasıl olmalı?

Hastaya, fiziksel yaşam kalitesi odaklı tedavi modelinin planlanması çok önemlidir. Hastaların çoğunda ameliyat (koltuk altı lenf bezleri alınması) sonrası omuz kısıtlılığı, bazen de lenf ödem ortaya çıkmaktadır. Doğru ve erken dönemde planlanan egzersiz ve rehabilitasyon programları sayesinde hastaların bu sorunları ortadan kaldırılmaktadır. Hastaların yaşam boyu süren takip programları sayesinde kalıcı omuz kısıtlılıkları ve lenf ödem…

Meme Kanseri Türleri nelerdir?

Meme kanserinin çeşitli tipleri var. Ancak temel olarak iki ana gruba ayrılıyor; birincisi, noninvaziv ya da başka bir deyişle in situ (yayılma göstermeyen) ve ikincisi invaziv (yayılma potansiyeli olan) grup. Noninvaziv Kanserler Yayılma göstermeyen (in situ) kanserler de kendi arasında ‘duktal karsinoma in situ’ ve ‘lobüler karsinoma in situ’ olmak üzere yine iki gruba ayrılıyor….

Meme kanseri ile mücadele rehberi

Sağlığınız konusunda bilinçli olmak… Kadın sağlığı için de büyük önem taşıyor. Zira bilinçli olunması halinde erken teşhisle pek çok hastalıktan kurtulmak mümkün. Bunlardan biri de meme kanseri. Ansızın kapıyı çalabilen rahatsızlık meme kanserinin son yıllarda görülme sıklığı artıyor; ancak tedavide başarı oranı da gittikçe yükseliyor. Meme kanseri tedavisinde moral yüksek olmalı! Meme kanserine yakalanıldığında derin…

Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar

Mamografi ışınları kanser yapıyor! “Her 6 ayda bir meme ultrasonografisi yaptırıyoruz. Mamografiye gerek yok, mamografi ışınları kanser yapıyor!” düşüncesi doğru değildir. Meme kanserinin erken teşhisinde ana yöntem; mamografidir. Diğer yöntemler ancak mamografinin yardımcısı olabilir. 40 yaşın altındakilere mamografi çekilmesi yanlış! Eğer kişinin şikayeti yoksa tarama mamografisini 40 yaşın altındaki kişilerde yapılmaz. Ancak kişinin ailesinde meme…

Meme kanserinden korunmak mümkün

Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı bilinmektedir. Hafif egzersiz yapılması, haftada dört saat tempolu yürüyüş, şişmanlığın azaltılması ile meme kanseri riski yüzde 30-40 oranında azaltılabilir. Sadece meme kanserinde değil tüm kanser türlerinde, beslenmenin nemli bir rolü vardır. Sebze ve meyveye hayatımızda daha çok yer vermek, ağır yağlı yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. Alkol kullanımına…

Meme kanseri evreleri nelerdir?

Kanser uzak organlara metastaz (yayılım) yapmışsa bu yayılımlar, nadiren meme kanserinin ilk bulgusunu oluşturuyor. Meme kanserinin sıkça yayılma gösterdiği bölgeler ise kalça ve omurga kemikleri ile akciğer ve karaciğer. Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi, meme kanserinde evreleme, yapılacak tedavinin planlanması açısından vazgeçilmez bir unsur. Buna göre, her bir evre hastalığın aşağıda tanımlanan aşamasını anlatıyor. Evre…

Meme kanseri tedavisinde yenilikler nelerdir?

Meme kanseri tek bir hastalık çatısında değerlendirilemeyecek kadar farklı hastalık tiplerini yapısında barındırır. Bugün için moleküler tiplerine göre tedavi yaklaşımları değişen başlıca dört farklı meme kanseri moleküler alt tipi belirlenmiştir. Bunlar daha çok hormonal tedavinin etkin olduğu hormona duyarlı Luminal A, hem hormonal tedavi hem de kemoterapinin tedavide etkin olduğu Luminal B, biyolojik ajanların kemoterapi…

Meme tümörünün belirtileri nelerdir?

Kanserde erken tanı çok önemli. Teşhis erken konulduğunda, tecrübeli tıbbi bir ekip ve güçlü bir teknolojik altyapıyla mükemmele yakın sonuçlar alınabiliyor. Meme Kanseri Kadınların en çok yakalandığı kanserlerin başında meme tümörleri geliyor. Doğum yapmamış, doğum yapıp bebeğini hiç emzirmemiş, ilk doğumunu 35’inden sonra yapmış, adet başlama yaşı erken, menopoza girme yaşı geç kadınlarda meme kanseri…

Meme kanseri tedavisi aşamaları nelerdir?

Meme kanserinin tedavisi cok sayıda tıp dalının birlikte calışmasını gerektirir. Birçok hastada cerrahi tedavi ilk basamağı oluşturmakla birlikte, operasyon sonrası patolojik inceleme sonuçlarına göre radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisinden biri, birkaçı veya hepsi belli bir sırayla uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi ve radyoterapi daha çok tümorün bolgesel kontrolunu sağlamada önemli iken, kemoterapi ve hormonoterapi ise sistemik kontrole…

Elma meme kanserini önleyebilir mi?

Elma meme kanserini yener mi? Hatta mevcut bir kanserin tedavisine yardım bile edebilir mi? Bu sorunun cevabı 20 yıl önce ‘Hayır’ idi. Aynı soruyu şimdi mutlulukla ‘Neden olmasın!’ diye yanıtlayabiliriz. Nedeni elmada, özellikle de elmanın kabuğunda bulunan mucize bir doğal madde. Bu mucize madde (ya da maddeler) kısa adı ‘MASPİN’ olan ve meme ya da…

Ender görülen meme kanserleri nelerdir?

İnflamatuvar Meme Kanseri Tüm meme kanserlerinin %1.5-3’ünü oluşturur. Meme dokusu yaygın biçimde kızarık ve hassastır, meme cildinde çekintiler görülebilir. Bu görüntüsü nedeniyle meme enfeksiyonu (mastit) ile karıştırılabilir ve antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışılır. Memede kitle ele gelebileceği gibi her hangi bir kitle oluşturmaksızın yaygın olarak da bulunabilir. Klinik gidişi oldukça hızlı ve kötü olan bir…

Meme kanserinde radyoterapi tedavisi

Radyoterapi “Meme kanserini X-ışınları ile tedavi etmeye çalışan ilk kişi” George Chicitot (1908) Radyoterapi (Işın tedavisi) X-ışınları kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir ve aynı cerrahi gibi tümörün lokal kontrolunu sağlamak amacıyla uygulanır.   Kimlere yapılır? Meme koruyucu cerrahi tercih edildiyse mutlaka kalan meme dokusuna radyoterapi yapılmasına gerek vardır. Meme koruyucu cerrahiden sonra radyoterapi yapılmasının tümörün…

Meme kanseri evreleme ne demektir?

Evreleme hastalığın tanı anındaki durumunu belirleme işlemidir. Buna göre uygulanacak tedavilere karar vermek ve hastalığın bundan sonraki süreci hakkında fikir sahibi olmak mümkün olur. Meme kanserinin evrelenmesi amacıyla değişik sınıflama sistemleri geliştirilmiştir ancak bunlar arasında günümüzde en sık kullanılan TNM evreleme sistemi’dir. Burada T harfi tümörün boyutunu, N harfi bölgesel lenf bezlerinin durumunu ve M…

Meme kanseri tekrarlarsa…

Gerek meme koruyucu cerrahi, gerek mastektomi sonrasında meme kanseri hastalığın evresi ile değişen oranlarda tekrarlayabilir. Uygun hastada ve doğru teknikle yapılan bir meme koruyucu cerrahi sonrası kanserin tekrarlama riski çok düşüktür. Bu durumda önerilen tedavi şekli ise memenin hepsinin alınması yani mastektomidir. Tümörün lokal olarak tekrar etmesi sağkalım süresi üzerine olumsuz bir etki yapmaz ancak…

Meme kanseri gelişme riski nasıl belirlenir?

Meme kanseri gelişme riskini belirlemede bazı matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bunlar arasından en fazla 2 tanesi kullanılmaktadır. Gail Modeli: Burada dikkate alınan risk faktörleri yaş, meme kanseri öyküsü olan 1. derece akraba sayısı, canlı ilk doğum yaşı (veya hiç doğum yapmamış olmak), meme biyopsi öyküsü, meme biyopsisinde “atipik hiperplazi” saptanması ve ilk adet yaşıdır. Meme kanseri…

Meme kanseri tanısı nasıl konulur?

Meme muayenesi diğer bütün muayeneler gibi de anamnez (öykü alınması) ile başlar. Anamnez alırken sorulması gerekli olan soruların en önemlileri şunlardır: Şikayetiniz nedir? Şikayetiniz ne zaman başladı? Nasıl fark ettiniz? Daha önce hiç doktor muayenesi veya tetkik yapıldı mı? İlk adet yaşınız nedir? Halen adet görüyor musunuz? Adetleriniz düzenli mi? Şikayetleriniz ile adetler arasında bir…

Meme kanserinde kemoterapi tedavisi

Kemoterapi Tümör hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yok etmek amacıyla yapılan ilaç tedavisine kemoterapi adı verilir. Meme kanserinde kemoterapi tedavisi niçin yapılır? Cerrahi ve radyoterapi meme kanserinin lokal tedavisini sağlarken, kemoterapi ve hormonoterapi sistemik tedaviyi amaçlamaktadır. Kemoterapi birçok hastada cerrahi tedaviyi destekleyen (adjuvan) bir yaklaşımdır ancak bazı durumlarda (örneğin yaygın hastalıkta – meme kanserinin en sık…